You are here

Afbeeldingen der fraaiste, meest uitheemsche boomen en heesters

Afbeeldingen der fraaiste, meest uitheemsche boomen en heesters
Full title: 
Afbeeldingen der fraaiste, meest uitheemsche boomen en heesters :die tot versiering van Engelsche bosschen en tuinen, op onzen grond, kunnen geplant en gekweekt worden : benevens de beschrijving van derzelver kenmerken, voortkweeking, nuttigheden en andere bijzonderheden, ingericht om aan de liefhebbers van zodanige bosschen of tuinen de kennis van dezelve zo aangenaam als nuttig te maken /door J.C. Krauss.
Authors: 
Johan Carl Krauss
Year: 
1802
Place & Publisher: 
Amsterdam / J. Allart
Language: 
Dutch